LOGOWANIE

            

STOLARZ

- podbudowa: gimnazjum,

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- język obcy zawodowy,
- technologia i materiałoznawstwo,
- maszyny i narzędzia,
- rysunek techniczny i konstrukcje,
- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:
K1 Wytwarzanie wyrobów stolarskich (AU.15)

Partnerzy