LOGOWANIE

            

„ JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM”- 7 czerwca 2019 r.

Już po raz 3 przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Akcji Masowego Czytania, mającej na celu promocję czytelnictwa, pokazanie „nieczytającym”, że książki są popularne i ich towarzystwo jest miłą formą spędzania czasu wolnego. A także kolejna próba pobicia rekordu czytania, jak największej ilości osób.

W akcji udział wzięli uczniowie klas: I tli i II tl. Klasa I Tli poznała techniki szybkiego czytania przygotowane przez p. Ryszarda Wojnara, składające się z różnorodnych ćwiczeń, których celem było poszerzenie pola widzenia i intensyfikowanie do synchronicznej pracy obu półkul mózgowych.

Metody te sprzyjają zwiększeniu prędkości czytania, spotęgowaniu szybkości rozumienia tekstu, zwiększeniu koncentracji i spostrzegawczości, nabyciu umiejętności selekcji informacji.

Biblioteka szkolna dziękuje serdecznie p. Ryszardowi i uczniom za zaangażowanie w w/w akcję.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami akcji na stronie internetowej https://czytamy.org/

 • 20190607_082938
 • 20190607_083748
 • 20190607_084031
 • 20190607_084205

SPOTKANIE AUTORSKIE z p. Moniką MACIEWICZ

10 grudnia 2018 r. na zaproszenie Biblioteki Szkolnej CKZiU Nr 1 w Przemyślu odbyło się spotkanie z Panią Moniką Maciewicz – nauczycielem języka polskiego w II LO w Przemyślu, autorką bajek oraz autorką książki Wiedma.

Jest to powieść fantasy, której akcja rozgrywa się w naszej okolicy, nad rzeką San. Główna bohaterka Wiedma wprowadza nas w świat wierzeń i obyczajów Słowian, życia rzeczywistego pełnego mitów i baśni, a zarazem posiadająca wiedzę o wielu rzeczach codziennych. W powieści autorka zadbała o detale oraz oddanie realiów wczesnego średniowiecza, odwołując się do licznych tekstów źródłowych i artefaktów historycznych oraz omówiła proces powstawania książki i proces wydawniczy.

Spotkanie zostało bardzo dobrze przyjęte przez jego uczestników – uczniów  klas: I tli, II tl, II ti, III tli, III tme oraz IV tli. Zaproszony gość odpowiadał na liczne pytania dotyczące publikacji.

Pani Monika podarowała w/w książkę dla czytelników Biblioteki Szkolnej CKZiU Nr 1 w P-ślu.

 • DSCN4278
 • DSCN4289
 • DSCN4293
 • DSCN4294

SPOTKANIE AUTORSKIE z dr. Tomaszem PUDŁOCKIM

10 grudnia 2018 r. na zaproszenie Biblioteki Szkolnej CKZiU Nr 1 w Przemyślu odbyło się spotkanie z Panem Tomaszem Pudłockim – doktorem nauk humanistycznych, pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem wielu publikacji naukowych, specjalizującym się w społeczno-kulturowej historii Galicji, historii kobiet, zwłaszcza historii Przemyśla.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: I tli oraz II tl.

Jednym z celów przedsięwzięcia była promocja książki pt. Będziemy działać: Wincenta Tarnawska w służbie niepodległości Polski. Zaproszony gość niezwykle barwnie i dynamicznie opowiadał o Wincencie Tarnawskiej oraz przemyskich kobietach drugiej połowy XIX wieku i początków XX. Prelegent zachęcał młodzież do aktywności, nauki, podejmowania działań służących miastu i ojczyźnie. Wystąpienie gościa zilustrowane było ciekawą prezentacją multimedialną.

Zainteresowanych w/w  książką oraz innymi publikacjami Pana Tomasza Pudłockiego zapraszamy do Biblioteki Szkolnej CKZiU Nr 1 w P-ślu.

 • DSCN4199
 • DSCN4207
 • DSCN4213
 • DSCN4220

SPOTKANIE AUTORSKIE z p. ALICJĄ CHRUŚCICKĄ

23 listopada 2018 r. na zaproszenie Biblioteki Szkolnej CKZiU Nr 1 w Przemyślu odbyło się spotkanie autorsko – historyczne z p. Alicją Chruścicką, autorką książek pt. „Obrońcy Przemyśla i okolic. Rok 1918–1919” oraz „Udział Przemyślan w czynie legionowym: groby Legionistów na przemyskich cmentarzach”. Panią Alicję przywitał Dyrektor Jarosław Kuligowski. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: I TME oraz II Tl. Autorka w trakcie prezentacji omówiła kalendarium wydarzeń dotyczące odzyskiwania niepodległości przez Przemyśl. Przybliżyła także biogramy osób, które zginęły od listopada 1918 r. do połowy 1919 r. w walkach o Przemyśl. Omówiła losy zasłużonych obrońców Przemyśla i okolic, którzy przeżyli walki. Dopełnieniem była część poświęcona upamiętnieniu tych walk, tj. odznace „Gwiazda Przemyśla” oraz pomnikom Józefa Piłsudskiego i Orląt Przemyskich. Serdecznie dziękujemy p. Alicji za wspaniałą lekcję historii.

 

 • IMG_20181123_094507_1CS
 • IMG_20181123_095031_1CS
 • IMG_20181123_095504_1CS
 • IMG_20181123_095522_1CS

SPOTKANIE AUTORSKIE „Z książką w ogrodzie” oraz integracja klasy I tli

W środę 19 września 2018 r. młodzież kl. I TLI: technik informatyk i technik logistyk udała się do Bolestraszyc wraz z wychowawczynią i opiekunem, by zwiedzić arboretum, zintegrować się przy wspólnym ognisku i uczestniczyć  w spotkaniu autorskim z przemyskimi pisarzami: p. Magdą Skubisz - autorką książek dla młodzieży (w ostatnich dniach ukazała się Jej nowa książka „MASTER”) oraz p. Stefanem Dardą - pisarzem literatury grozy (Jego „Nowy dom na wyrębach” miał premierę w czerwcu 2017 r).

Spotkanie zostało przygotowane przez pracowników Arboretum w Bolestraszycach. Jest częścią projektu realizacji programu „Promocja czytelnictwa”  przy wsparciu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego realizacja ma rozbudzić wśród młodych czytelników zainteresowanie literaturą i procesem jej tworzenia.

Autorzy opowiadali o warsztacie pisania powieści, promocji książek oraz zachęcali do podejmowania samodzielnych prób literackich. Uczestnicy mieli możliwość zakupienia książek oraz otrzymania autografów z dedykacją.

Aby poczytać promowane książki zapraszamy do Biblioteki Szkolnej!

 • IMGP6751
 • IMGP6757
 • IMGP6838
 • IMGP6851

Partnerzy