LOGOWANIE

            

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

- podbudowa: gimnazjum,

- nauka trwa 4 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- BHP i działalność zawodowa,
- język obcy zawodowy,
- sieci komunalne,
- instalacje sanitarne,
- podstawy budownictwa,
- dokumentacja techniczna,
- eksploatacja,
- pracownia sieci i instalacji,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:
K1 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (B.8)
K2 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych (B.9)
K3 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych (B.27)

Partnerzy