LOGOWANIE

            

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

- podbudowa: gimnazjum,

- nauka trwa 4 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- BHP i działalność zawodowa,
- język obcy zawodowy,
- sieci komunalne,
- instalacje sanitarne,
- podstawy budownictwa,
- dokumentacja techniczna,
- eksploatacja,
- pracownia sieci i instalacji,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:
K1 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnej (BD.05)
K2 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacja sieci oraz instalacji sanitarnych  (BD.22)

Partnerzy