LOGOWANIE

            

TECHNIK INFORMATYK

- podbudowa: gimnazjum,

- nauka trwa 4 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- urządzenia techniki komputerowej,
- pracownia urządzeń techniki komputerowej,
- systemy komputerowe,
- pracownia systemów komputerowych,
- systemy operacyjne i sieci komputerowe,
- pracownia lokalnych sieci komputerowych,
- bazy danych,
- pracownia baz danych,
- aplikacje internetowe,
- pracownia aplikacji internetowych,
- multimedia i grafika komputerowe,
- algorytmika,
- język obcy zawodowy angielski,
- praktyka zawodowa.

KWALIFIKACJE:
K1 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE. 8)
K2 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE. 9)

Partnerzy