LOGOWANIE

            

PRZEMYSKIE NEKROPOLIE W OBIEKTYWIE PIOTRA MICHALSKIEGO

 PRZEMYSKIE NEKROPOLIE W OBIEKTYWIE

PIOTRA MICHALSKIEGO - przewodnika turystycznego, fotografa

oraz pasjonata historii Przemyśla, a także absolwenta naszej szkoły.

Spotkanie odbyło się w Technikum Nr 8 im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka dla kl. I Tl, II Tli oraz IV TME. W deszczowe popołudnie 22 listopada br. Pan Piotr zabrał nas w wirtualną wędrówkę po większości przemyskich cmentarzy na podstawie swojej rozległej wiedzy oraz autorskich fotografii.

W pierwszej kolejności omówił nagrobki znajdujące się w przemyskiej bazylice archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela oraz pokazał zdjęcia dotyczące tego miejsca (odniósł się także do Patrona Szkoły tam pochowanego - Ks. Abpa I. Tokarczuka). Kolejno omawiał historię Cmentarza „Jeneralnego” przy ul. Lwowskiej Dolnej i Długiej (dzisiejsze ul. Mickiewicza oraz Dworskiego), a także jego zamknięcie w 1902 r. i dalsze losy. By następnie opowiedzieć nam historię  Cmentarza komunalnego przy ul. Słowackiego (dawna ul. Dobromilska), który powstał w 1855 r. Jego centralnym punktem jest kaplica z 1859 r. ufundowana przez Teresę i Franciszka Małkowskich. Najstarsze nagrobki pochodzą z lat 60. i 70. XIX wieku, ale znajdziemy tam również starsze, pochodzące ze starego cmentarza. Cmentarz Główny w Przemyślu uznawany jest za jeden z najpiękniejszych w kraju, kojarzony jest z nekropoliami lwowskimi. Zachowane tam nagrobki prezentują duże walory artystyczne, a te najpiękniejsze zostały wykonane przez rzeźbiarzy lwowskich: Pawła Eutelego, Johanna Schmisera, Ludwika Turowicza i Juliana Markowskiego. Pan Piotr wspominał najbardziej znaczące postacie XIX i XX wiecznego Przemyśla: wysokich urzędników cesarsko-królewskiej administracji i armii, dostojników obu kapituł - łacińskiej i greckokatolickiej, a także uczestników zrywów niepodległościowych, przedstawicieli nauki i sztuki.

  • IMG_20171122_123059_1CS
  • IMG_20171122_123130_3CS
  • IMG_20171122_125146_2CS
  • IMG_20171122_135117_2CS

Mieliśmy także okazję zobaczyć rzeźby Chrystusa oraz płaczek, różne ciekawe płaskorzeźbyi popiersia nagrobne, krzyże wykonane różnorodną techniką i z różnych surowców, kolumny, groby dzieci z pięknymi aniołkami.

Kolejnym, omawianym cmentarzem był Cmentarz Komunalny Zasanie z Cmentarzem Wojennym z I wojny światowej dla żołnierzy armii austro - węgierskiej, poświęcony 1 listopada 1916r.  Charakteryzuje się wysokim krzyżem osadzonym na kopcu. Na krzyżu widnieje  łaciński napis: „Mortuis Pro Patria - Umarli za Ojczyznę”. Nieopodal stoi kaplica cmentarna.

Na zakończenie p. Piotr omówił  Cmentarz przy ul. Przemysława (inna nazwa na Zniesieniu). Kompleks czterech cmentarzy z I wojny światowej. Ich powstanie wiąże się z rolą, jaką w czasie Wielkiej Wojny odegrała Twierdza Przemyśl. Znalazło tu miejsce wiecznego spoczynku tysiące żołnierzy poległych w trakcie krwawego, trzykrotnego oblężenia Twierdzy Przemyśl w latach 1914 – 1915. Wymienić tutaj można:

- cmentarz żołnierzy rosyjskich,

- cmentarz żołnierzy niemieckich (mauzoleum),

- cmentarz żołnierzy austro-węgierskich,

- cmentarz żołnierzy bezimiennych austro-węgierskich.

Mamy nadzieję, że była to pouczająca i znacząca dla naszej społeczności szkolnej żywa lekcja historii. A spacer wirtualny zachęci słuchaczy do odwiedzenia nekropolii i zobaczenia detali architektonicznych w rzeczywistości.

Partnerzy