LOGOWANIE

            

Spotkanie autorskie z Moniką Lach

1 marca 2017 r, w bibliotece szkolnej CKZiU Nr 1, odbyło się spotkanie autorskie z p. Moniką Lach, przemyską poetką i pisarką.

Pani Monika Lach urodziła się 21 kwietnia 1975 r. w Przemyślu. Obecnie jest nauczycielem w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przemyślu i doktorantką literaturoznawstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jej pasja pisania sięga dzieciństwa. Rozwijane przez wiele lat hobby zaowocowało bogatą twórczością i wkradło się w pracę zawodową. W środowisku pracy znana jest
z niezwykłej kreatywności, w której wykorzystuje pisane przez siebie wiersze i teksty, stając się autorką wielu przedstawień teatralnych, akademii, również na terenie miasta
i powiatu. Pani Monika Lach jest także autorką wielu opowiadań dla młodzieży i dorosłych. W swoim dorobku posiada kilka tomików wierszy, prowadzi warsztaty pisarskie dla dzieci i młodzieży. 

W spotkaniu autorskim wzięły udział klasy:II Tbu, II Tme i III Tme. Uczniowie mogli dowiedzieć się o tym, jak autorka postrzega otaczającą ją rzeczywistość i w jaki sposób doszło u niej do rozwoju pasji. Pani Monika Lach zaprezentowała kilka własnych utworów, a także jeden z wierszy Czesława Miłosza, który stał się przyczynkiem do dyskusji o sensie życia i wartościach. Ponieważ spotkanie związane było z realizacją głównych priorytetów edukacyjnych, tj. rozwojem i promocją czytelnictwa oraz krzewieniem pamięci historycznej, rozmawiano również o konieczności sięgania po literaturę i poezję, które stanowią podstawę właściwego rozwoju procesów myślowych młodego człowieka, a także  po literaturę faktu związaną z postaciami żołnierzy wyklętych, których Międzynarodowy Dzień Pamięci przypadał na dzień spotkania. 

Pragniemy zaznaczyć, że spotkanie z p. Moniką Lach, jest pierwszym z cyklu spotkań autorskich zaplanowanych przez bibliotekę szkolną w bieżącym roku szkolnym, na które serdecznie zapraszamy uczniów i wychowawców. 

  • a
  • c
  • d
  • f

Partnerzy