LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

- podbudowa: gimnazjum,

- nauka trwa 4 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
bezpieczeństwo i higiena pracy,
- język obcy zawodowy,
- przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych,
- podstawy konstrukcji maszyn,
- budowa i naprawa pojazdów samochodowych,
diagnostyka pojazdów samochodowych,
- wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów,
- organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym,
- pracownia podstaw konstrukcji maszyn,
- pracownia obsługi pojazdów samochodowych,
- pracownia elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:
K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (MG.18)
K2 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (MG.43)

 

Partnerzy