LOGOWANIE

            

TECHNIK BUDOWNICTWA

- podbudowa: gimnazjum,

- nauka trwa 4 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- BHP i działalność gospodarcza,
- język obcy zawodowy,
- podstawy projektowania,
- podstawy budownictwa ogólnego,
- rysunek zawodowy,
- technologia robót murarskich i tynkarskich,
- technologia budownictwa,
- eksploatacja obiektów budowlanych,
- organizacja robót budowlanych,
- pracownia podstaw budownictwa,
- pomiary budowlane i dokumentacja techniczna,
- podstawy konstrukcji budowlanych,
- kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa,
-  zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:
K1 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18)
K2 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (B.33)
K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30)

Partnerzy