LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

TECHNIK MECHATRONIK

- podbudowa: gimnazjum,

- nauka trwa 4 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- pracownia elektrotechniki i elektroniki,
- pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych,
- pracownia montażu urządzeń mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych,
- pracownia montaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
- pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
- pracownia projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
- pracownia programowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
- eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,

urządzenia elektryczne i elektroniczne,
- pneumatyka i hydraulika,
- technologia i konstrukcje mechaniczne,
- elektrotechnika i elektronika,
- działalność gospodarcza,
- język angielski zawodowy.

KWALIFIKACJE:
K1 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (EE. 2)
K2 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (EE. 21)

Partnerzy