LOGOWANIE

            

UWAGA!

 UWAGA SŁUCHACZE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH!!!

 
Zajęcia dla słuchaczy kursów kwalifikacyjnych M42 I KK, M18 IKK i M18 III KK  z dnia 05.06.07 października 2017 r.  zostały przeniesione na dzień 26.27 i 28 października 2017r. wg obowiązującego harmonogramu.

 

Partnerzy