LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

Obchody pierwszego Dnia Nauczyciela w CKZiU Nr 1 w Przemyślu

 

 

 

11 października 2013 r. w budynku Technikum Nr 8

Prowadzący apel Tomek Daniluk i Mateusz Mrozek w imieniu społeczności uczniowskiej serdecznie przywitali Pana Roberta Rybaka, Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu, szanownych nauczycieli oraz koleżanki i kolegów na uroczystych obchodach Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Na krótkiej lekcji historii uczniom przypomniano, że święto, które potocznie nazywa się Dniem Nauczyciela, narodziło się w 1773 r. na sejmie ratyfikującym pierwszy rozbiór Polski. Przeprowadzono wówczas reformy wewnętrzne ograniczające się do spraw politycznych. Powołano, przy pomocy ambasadora rosyjskiego, Radę Nieustającą - organ kierujący sprawami państwa w okresie między sejmami. Jako odrębny organ kierujący szkolnictwem, sejm powołał KEN, która przejęła majątek skasowanego przez papieża zakonu jezuitów.

Komisja powstała z inicjatywy grupy działaczy oświeceniowych związanych ze Stanisławem Augustem Poniatowskim. Komisja, słusznie nazwana pierwszym na świecie ministerstwem oświaty, przeprowadziła trudne dzieło unowocześnienia szkolnictwa, zwłaszcza, jeśli chodzi o program nauczania. Położyła duży nacisk na nauki ścisłe, na opanowanie języka, historii i geografii narodowej, ograniczając łacinę i usuwając teologię. Dla ukształtowania postawy obywatelskiej wprowadzono "naukę moralną", rodzaj świeckiej etyki. 

KEN dokonała w polskim szkolnictwie zmiany, jakie systemom oświatowym krajów zachodniej Europy przyniosła dopiero rewolucja francuska w 1789 r. Stworzyła system edukacji, który nie ograniczał się do kształcenia umysłu, lecz także miał służyć rozwojowi człowieka - obywatela.

KEN działała do 1794r. W rocznicę utworzenia KEN obchodzimy święto wszystkich nauczycieli.

Przygotowany program młodzież dedykowała swoim nauczycielom. Uczniowie klasy II technikum elektrycznego i mechatronicznego oraz klasy III technikum elektrycznego i technikum cyfrowych procesów graficznych zaprezentowali niekonwencjonalny program, który był wyjątkowym prezentem i sposobem podziękowania dla wychowawców i nauczycieli za trud, poświęcenie
i ogrom serca, które wkładają w naukę i wychowanie kolejnych pokoleń.

Dziękowano za wszystkie wolne chwile poświęcone uczniom, za uśmiech, za reprymendę, za ciekawe lekcje i atrakcyjne wycieczki, za pokazywanie, jak żyć i radzić sobie w dorosłym życiu...

60 rocznica śmierci Juliana Tuwima oraz stulecie jego poetyckiego debiutu

Do programu Talent Show wprowadzono elementy liryczne.

W związku z ogłoszeniem roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima Ola Sawicz recytowała pesymistyczny w wymowie wiersz „Nauka”, w którym odnajdujemy motyw szkoły.

Nauka

Nauczyli mnie mnóstwa mądrości, 
Logarytmów, wzorów i formułek, 
Z kwadracików, trójkącików i kółek 
Nauczali mnie nieskończoności.

Rozprawiali o "cudach przyrody", 
Oglądałem różne tajemnice: 
W jednym szkiełku "życie w kropli wody", 
W innym zaś - "kanały na księżycu".

Mam tej wiedzy zapas nieskończony; 
2piR i H2S04
Jabłka, lampy, Crookesy i Newtony, 
Azot, wodór, zmiany atmosfery.

Wiem o kuli, napełnionej lodem, 
O bursztynie, gdy się go pociera... 
Wiem, że ciało pogrążone w wodę 
Traci tyle, ile... etcetera.

Ach, wiem jeszcze, że na drugiej półkuli 
Słońce świeci, gdy u nas jest ciemno! 
Różne rzeczy do głowy mi wkuli, 
Tumanili nauką daremną.

I nic nie wiem, i nic nie rozumiem, 
I wciąż wierzę biednymi zmysłami, 
Że ci ludzie na drugiej półkuli 
Muszą chodzić do góry nogami.

I do dziś mam taką szkolną trwogę: 
Bóg mnie wyrwie - a stanę bez słowa! 
- Panie Boże! Odpowiadać nie mogę, 
Ja... wymawiam się, mnie boli głowa...

Trudna lekcja. Nie mogłem od razu. 
Lecz nauczę się... po pewnym czasie... 
Proszę! Zostaw mnie na drugie życie 
Jak na drugi rok w tej samej klasie.

Podmiot liryczny ma świadomość ulotności życia i znikomości rozumu ludzkiego. Człowiek – uczeń w szkole świata nie pojmuje najtrudniejszego tematu, jakim jest życie. Trzeba go będzie jeszcze raz powtórzyć. Nie da się jednak powtórzyć ani życia, ani młodości.

Lekcja języka polskiego

W oparciu o zbiorowy scenariusz napisany przez uczniów klasy II tm i III tce przygotowano występ, który udowodnił, że młodzież naszej szkoły jest nieprzeciętnie utalentowana.

Gwiazdami Show byli: Kamil „Owca” Burdziak i Łukasz „Czerwu” Czerwiński.

Kamil to tancerz samouk, uprawia breakdance od klasy II gimnazjum. Jest zwycięzcą zawodów wojewódzkich w tańcu breakdance w 2013 r. Uwielbia słuchać muzyki i nie lubi się nudzić. To etnolog amator.

Łukasz tańczył w zespole True Group. Obecnie jest liderem projektu profilaktyki rówieśniczej „Chcę ci dać to, co najlepsze”. Można go spotkać na pokazach i pogadankach w szkołach podstawowych powiatu przemyskiego.

Kamil i Łukasz w czerwcu tego roku wystąpili na pokazie dla niepełnosprawnych organizowanym przez UMCS w Lublinie. Dziś swój występ dedykują dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, a także koleżankom i kolegom.

W scence udział wzięli: Piotrek Zajdel - pan konserwator, Krzysiek Hyz i Kamil Lizak – prymusi, Damian Składan – sportowiec, Paweł Bałaban – śpioch, Wojtek Kaliszczak – chuligan.  

Występ gościa honorowego Talent Show

W dniu wyjątkowym zaproszenie do udziału w Talent Show przyjął artysta, a raczej człowiek orkiestra. Bohater romantyczny, którego celem nie jest zginąć tuż po zakończeniu aktu, ale dać wyraz odwagi i wiary wszystkim tu obecnym, iż można w tym naszym pięknym kraju iść do przodu z uśmiechem na twarzy mimo wielu kłód pod nogami. Człowiek od zadań specjalnych, któremu nie obce są najtrudniejsze wyzwania. To on niczym przodownik pracy brnie przez świat wirtualnej egzystencji i staje twarzą w twarz z rzeczywistością, by odrodzić ludzki wymiar tego świata, jak kiedyś feniks powstał z popiołów. Człowiek, który krocząc w blasku bilbordów i krzykliwych haseł, przemierza zaułki ciemnego od myśli miasta i niesie ten tlący się ogarek oświecając zagubionym drogę. Mawia się, że to człowiek dusza, którego nie poznasz, jeśli żyjesz tylko tym, co wymierne. Nazywają go ………………………………… STIG

Koncert życzeń

Na zakończenie apelu utalentowani muzycznie uczniowie Technikum Nr 8 przygotowali koncert życzeń. W skład „powołanego” z okazji obchodów Dnia Nauczyciela zespołu weszły przyszłe gwiazdy muzyki.

Gitara basowa: Krzysztof Musz. Gitara elektryczna: Łukasz Kuźniar.

Krzysiek i Łukasz są członkami zespołu punk rockowego „NIENORMALNI”, który jest dobrze znany w środowisku subkultury punk rockowej i metalowej. Grają dużo koncertów, jako główna atrakcja wieczoru lub suport bardziej znanych i cenionych kapel, jak: np.: SCREAM MAKER. Biorą również udział w koncertach charytatywnych.

Perkusja: Adrian Szybiak.

Adrian jest członek zespołu Szybiak Family. Z branżą muzyczną związany od klasy II gimnazjum. Wolny czas i wszystkie oszczędności oddaje swojej pasji. Możecie go posłuchać na różnych imprezach, na których wykonuje muzykę biesiadną. Osoby zainteresowane podpisaniem z Adrianem umowy o dzieło mogą dzwonić na numer 16 675 04 84.

Reportaż o szkole. Społeczność Tokara okiem nauczyciela i ucznia

W związku z problemami technicznymi na uroczystości nie pokazano przygotowanych reportaży. Niżej przedstawiamy reportaż zdjęciowy przygotowany przez uczennicę klasy III tce Olę Sawicz oraz przez panią profesor Dagmarę Skubisz.

Prezentacja

14 października 2013 r. uroczyste spotkanie z nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi CKZiU Nr 1 w Przemyślu oraz emerytami

Od samego rana, w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych ochotnicy z klasy II tme i III tce przygotowywali scenę w sali gimnastycznej na spotkanie z szanownymi gośćmi. Wciąż jeszcze prowadzono próby przed występem. Uczeń klasy IV tm Paweł Kasprzyk zadbał o świąteczny nastrój.

Lekcja języka polskiego

Występ gościa honorowego Talent Show

     

Koncert życzeń

Nagrody Dyrektora Centrum.

W tym dniu Pan Robert Rybak Dyrektor CKZiU Nr 1 Przemyślu wręczył pracownikom Nagrody Dyrektora. W swoim przemówieniu podkreślił, że wszyscy tego dnia powinni czuć się wyróżnieni i dziękuje on gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi za sumienną pracę na rzecz Centrum.

Organizatorzy przedsięwzięcia składają szczególne podziękowania osobom, które wspierały i angażowały się w przygotowanie uroczystości. Serdeczności za dobre serce i pomoc, bez której nie udźwignęlibyśmy powierzonego ciężaru. Uczniom dziękujemy za wzorową postawę w czasie apelu oraz za dobre recenzje.

P.S. Uczniowie wręczyli nauczycielom, emerytom oraz pracownikom administracji i obsługi symboliczne prezenty. W jednym z przygotowanych woreczków znajdowała się niezwykle cenna niespodzianka. Do dzisiaj zwycięzca nie zgłosił się po jej odbiór.

Partnerzy