LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

ŚLADAMI ŻYCIA KSIĘDZA ARCYBISKUPA IGNACEGO TOKARCZUKA

W weekend 23-24 września 2017 r. społeczność  CKZiU Nr 1 w Przemyślu wybrała się na  pielgrzymkę „Śladami życia ks. Abpa Ignacego Tokarczuka”.  W ten sposób rozpoczęliśmy obchody 100 rocznicy urodzin Abpa przypadającej 1 lutego 2018r., 10 rocznicy nadania Technikum nr 8 w Przemyślu imienia tego wielkiego Polaka - przypadającej 6 czerwca 2018r. oraz roku 2018 ustanowionego przez Sejm Rokiem Abpa Ignacego Tokarczuka.  Była to dla uczestników wyjazdu żywa lekcja historii, gdyż pojechał z nami krewny abpa- dr Stanisław Tokarczuk – autor wielu artykułów i książek, a także wieloletni prezes Familijnego Stowarzyszenia Zbarażan w Lubinie. Opowiadał ciekawie o abpie a także  o działalności stowarzyszenia, które podjęło wiele inicjatyw mających na celu renowację zniszczonego kościoła o. Bernardynów w Zbarażu.

Odwiedziliśmy miejsca związane z postacią abpa:

- Łubianki Wyższe/aktualnie Wyżne/ znajdujące się 7 km od Zbaraża - miejsce urodzenia ks. Abpa, posiadające na rozstaju dróg w centralnym placu wsi kapliczkę przydrożną ufundowaną przez Rodziców ks. Abpa – Szymona Tokarczuka oraz Marię z d. Junka, jako wotum wdzięczności za urodzenie i życie syna (urodził się jako 4 dziecko, wcześniej 3 zmarło wg opowiadań samego księdza abpa). Kapliczka składa się z figury Matki Bożej w koronie z dzieciątkiem Jezus na ręce oraz posiada płaskorzeźbę św. Ignacego Loyoli, gdyż rzeźbiarz ją wykonujący nie bardzo wiedział jak wyglądał św. Ignacy męczennik - Antiocheński - patron księdza abpa oraz święty zarówno kościoła katolickiego jak i prawosławnego. W czasie II wojny światowej kapliczkę ukryto, gdyż obawiano się zdewastowania jej przez bolszewików, by po wojnie postawić ją z powrotem w tym samym miejscu.

  • 20170923_140124
  • 20170923_140125
  • 20170923_140217
  • 20170923_141254

Dzięki p. Stanisławowi mieliśmy też okazję zobaczyć miejsce, w którym mieszkali  rodzice ks. Abpa oraz autentyczną studnię Tokarczuków.

- Zbaraż kościół pw. Św. Antoniego oraz św. Jerzego - miejsce odprawienia mszy św. prymicyjnej przez abpa 28 czerwca 1942 r., gdzie o. Dawid Mokry - bernardyn przybliżył nam historię tejże świątyni oraz odprawiona została Msza Św. przez uczestniczących w pielgrzymce księży: Tadeusza Deca, Ryszarda Płatka oraz Marka Wojnarowskiego. Mogliśmy tam podziwiać także kopię obrazu Matki Bożej Zbaraskiej  (oryginał znajduje się w Prałkowcach pod Przemyślem),

- cmentarz w Zbarażu, gdzie spoczywa duża część rodziny m in.  pradziadkowie abpa Wawrzyniec i Józefa z d. Sztacher oraz dziadkowie Marcin i Wiktoria   z d. Dąbek.  Rodzice pochowani są w Polsce w Starej Wsi koło Lęborka,

- zamek w Zbarażu z XVII w - twierdza typu palazzo in fortezza, znana przede wszystkim z pięknego opisu obrony twierdzy  na stronach „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza.

W drodze do Lwowa, gdzie udaliśmy się na kolację, nocleg i dalszą część zwiedzania oglądaliśmy film dokumentalny o ks. abpie pt. „ Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk - człowiek wielkich czynów” oraz słuchaliśmy opowieści p. Stanisława.

W drugim dniu odwiedziliśmy:

- Cmentarz Łyczakowski - najstarszą, zabytkową nekropolię Lwowa, która jest miejscem pochówku wielu zasłużonych dla Polski i Ukrainy ludzi kultury, nauki i polityki. Na cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych nagrobków o wysokiej wartości artystycznej, przedstawiających alegoryczne postaci i wizerunki zmarłych, a także liczne kapliceedykułykolumny i obeliski, w różnych stylach. Podczas zwiedzania przewodnik opowiadał nam wiele faktów historycznych, a nasi przedstawiciele zapalali znicze i składali kwiaty m. in. na Cmentarzu Orląt Lwowskich, gdzie zginęło w boju lub z odniesionych ran 439 Polaków obrońców Lwowa.

- kościół pw. Św. Marii Magdaleny - rzymskokatolicki, barokowy z XVII w., w którym ks. abp sprawował posługę kapłańską od wiosny 1944 r.  do 13 października 1945r.,

- Starówkę Lwowa - razem z katedrami: św. Jura, ormiańską i rzymsko-katolicką.

Po czasie wolnym udaliśmy się do Opery Lwowskiej, zaprojektowanej przez prof. Zygmunta Gorgolewskiego na zwiedzanie gmachu, który jest nie tylko dziełem sztuki architektonicznej, ale także rzeźby i malarstwa oraz na balet „Jezioro Łabędzie”.

Po „uczcie duchowej” udaliśmy się na przejście graniczne w Szeginiach i Medyce, długo to trwało, ale w końcu dotarliśmy do Przemyśla i swoich domów.

Mamy nadzieję, że miejsca związane z abpem na długo pozostaną w pamięci uczestników tej pielgrzymko- wycieczki.

Partnerzy